Property Management

Poskytujeme komplexné služby majiteľom nehnuteľností, ktorí sa rozhodli zhodnotiť svoje investície prenajímaním.

PERGO s.r.o. profesionálne zastúpi majiteľa vo všetkých úkonoch týkajúcich sa správy a starostlivosti o rezidenčnú nehnuteľnosť s cieľom maximalizovať výnosnosť investície.

Aktívne vyhľadáme potenciálnych nájomníkov a budeme prítomní pri obhliadkach Vašej nehnuteľnosti. Zastúpime Vás pri poruchách, opravách a vo všetkých prípadoch, kedy by inak bola Vaša prítomnosť nutná. Preberieme celú administratívnu, ekonomickú i prevádzkovú agendu a bezpečne uschováme dokumentáciu. Každý mesiac Vám zašleme podrobný výpis činností týkajúcich sa Vašej nehnuteľnosti.
Správa nehnuteľnosti sa dá rozdeliť na 3 základné časti: Administratíva
Finančný servis
Operatívny a technický manažment