Ambasády a veľvyslanectvá
 • Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky
 • Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
 • Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky
 • Veľvyslanectvo Indickej republiky
 • Veľvyslanectvo Indonézskej republiky
 • Ambasáda Irackej republiky
 • Veľvyslanectvo Kórejskej republiky
 • Veľvyslanectvo Líbye
 • Veľvyslanectvo Rakúskej republiky
 • Veľvyslanectvo Rumunska
 • Veľvyslanectvo Ruskej federácie
 • Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Nadnárodné spoločnosti
 • Adidas
 • Allianz
 • Carlton Radisson
 • Hyundai
 • KIA
 • Samsung
 • VÚB Banka

a mnohí ďalší.