Poskytujeme komplexné služby majiteľom nehnuteľností, ktorí sa rozhodli zhodnotiť svoje investície prenajímaním.

PERGO s.r.o. profesionálne zastúpi majiteľa vo všetkých úkonoch týkajúcich sa správy a starostlivosti o rezidenčnú nehnuteľnosť s cieľom maximalizovať výnosnosť investície.

Zastúpime Vás pri poruchách, opravách a vo všetkých prípadoch, kedy by inak bola Vaša prítomnosť nutná. Preberieme celú administratívnu, ekonomickú i prevádzkovú agendu a bezpečne uschováme dokumentáciu. Každý mesiac Vám zašleme podrobný výpis činností týkajúcich sa Vašej nehnuteľnosti.
Správa nehnuteľnosti sa dá rozdeliť na 3 základné časti:
Administratíva
 • organizácia obhliadok a marketing neobsadenej nehnuteľnosti prostredníctvom našej realitnej kancelárie
 • podpisovanie nájomných zmlúv a ich predlžovanie vo Vašom mene
 • aktívna komunikácia s nájomníkmi
 • úschova a ochrana dokumentácie k nehnuteľnosti
 • asistencia pri tvorbe poistnej zmluvy
 • komunikácia so správcovskou organizáciou
 • pravidelný a podrobný reporting majiteľom nehnuteľností
Finančný servis
 • výber nájomného a súvisiacich poplatkov, dodržiavanie záväzných termínov platieb podľa platných zmlúv
 • evidencia výdavkov na údržbu, energie a súvisiace služby príslušnej nehnuteľnosti
 • príprava dokumentov a registrácia na príslušnom daňovom úrade
Operatívny a technický manažment
 • asistencia pri odovzdávaní nehnuteľnosti nájomcovi a jeho preberaní po skončení doby nájmu - doložené príslušnými protokolmi
 • pravidelné inšpekcie nehnuteľností počas doby nájmu
 • zabezpečenie opráv a rekonštrukcií po dohode s majiteľom nehnuteľnosti
 • organizovanie opráv zariadení, zvládnutie havarijných situácií
 • upratovací servis po ukončení nájmu, odstraňovanie prípadných závad